Arbeidsvoorwaarden

 

Voor medewerkers van ORO is de CAO Gehandicaptenzorg van toepassing. Hierdoor heeft een medewerker van ORO recht op een aantal aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden.

Scholing

Bij ORO krijg je de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen. Dit kan in de vorm van e-learning, scholing, training, workshops en inspiratiebijeenkomsten.

Rooster

Op veel locaties binnen ORO zijn medewerkers bezig met zelfroosteren. Hierdoor hebben medewerkers inspraak in hun eigen rooster en kunnen werk en privé goed op elkaar afgestemd worden

Toeslagen

Je hebt recht op verschillende toeslagen zoals onregelmatigheidstoeslag (indien je in de avonden, weekenden en feestdagen werkt), feestdagcompensatie (naar rato contract) en vakantietoeslag.

Werk-privé balans
De cao-gehandicaptenzorg is de eerste cao waar medewerkers het recht hebben om onbereikbaar te zijn op een vrije dag, wat bijdraagt aan een goede werk-privé balans. Medewerkers worden nadrukkelijk bij de realisatie van deze initiatieven betrokken.

Fit en Vitaal

Gelukkige medewerkers dragen bij aan het geluk van onze cliënten. Als jij je fit en vitaal voelt, heeft dit een positief effect op jouw werkplezier en geluk. Weet jij wat jij daarvoor nodig hebt? ORO denkt graag met je mee! Daarom komt vitaliteit terug als gespreksonderwerp bij de gesprekscyclus en bieden we een gevarieerd aanbod aan trainingen en workshops aan die daaraan bijdragen. Dit alles met het doel dat onze medewerkers op een gezonde manier én met plezier hun werk doen. Nu en in de toekomst.

Verlofuren

Je hebt recht op 144 vakantie-uren per kalenderjaar op basis van een fulltime dienstverband.

Persoonlijk Budget Levensfase (PBL)

Naast je vakantie-uren ontvang je ook PBL-uren (57 uur per jaar voor nieuwe medewerkers bij fulltime dienstverband). PBL-uren bieden je de mogelijkheid om te werken aan je inzetbaarheid. Bijvoorbeeld om tijdig rust te nemen als je daar behoefte aan hebt, om een opleiding te volgen of om in te zetten wanneer jouw privé situatie hierom vraagt.

Pensioenfonds Zorg & Welzijn

Je bouwt pensioen op bij deze pensioenverzekeraar voor de sector Zorg en Welzijn.

Reiskostenvergoeding

We werken met verschillende reiskostenvergoedingen, waaronder woon-werkverkeer en dienstreizen.

Eindejaarsuitkering

Aan het einde van het jaar ontvang je een eindejaarsuitkering van 8,33%.

Uitruilmogelijkheden van de bruto eindejaarsuitkering

Als medewerker van ORO ontvang je een reiskostenvergoeding dienstreizen en woon-werkverkeer conform de CAO Gehandicaptenzorg. Deze reiskostenvergoeding kan verschillen met de reiskostenvergoeding die je op grond van de fiscale wetgeving zou mogen ontvangen. Hierdoor kan er een fiscaal onbenutte ruimte ontstaan. ORO stelt je in de gelegenheid om, aan het einde van elk jaar, (een deel van) jouw bruto eindejaarsuitkering uit te ruilen tegen deze nog niet benutte fiscale ruimte. Dit bied je een fiscaal voordeel.

Werkkostenregeling (WKR)

ORO heeft een fiscale ruimte te benutten, waarbij medewerkers die onder de CAO gehandicaptenzorg vallen, financieel voordeel kunnen behalen. In grote lijnen komt het er op neer dat een bepaald bedrag (afhankelijk van het aantal deelnemers aan de werkkostenregeling), wordt uitgeruild van brutoloon naar nettoloon. Hierbij kun je denken aan uitruilmogelijkheden die bijdragen aan je vitaliteit zoals de aankoop van een (elektrische) fiets, een sport-abonnement, yoga, meditatie en mindfulness. Andere mogelijkheden zijn producten die je ondersteunen zoals een laptop of telefoon, of bij je veiligheid (winterbanden, slipcursus, enzovoorts).
 

Voor meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden kun je contact opnemen met de HR-administratie van ORO via 0492 - 53 00 53 of Talent&Organisatie@oro.nl.