Specialisatie gedragskundeDe gedragsdeskundige kijkt samen met de cliënt en zijn/haar omgeving wat de cliënt nodig heeft om weerbaarder te worden. Elke cliënt is anders. Samen met collega’s van diverse disciplines kijkt de gedragsdeskundige welke woon- en werkomgeving, behandeling, begeleiding optimaal aansluit bij de wensen en talenten van de cliënt. De vakgroep Gedragsdeskundigen houdt zich bij ORO bezig met gedragsdeskundige diagnostiek, behandeling, begeleiding en advisering. 

De vraag van de cliënt is het uitgangspunt
Onze gedragsdeskundigen (GD-ers) zijn er voor cliënten van alle leeftijden, zowel voor kinderen als volwassenen. Zij zijn er voor cliënten die wonen bij ORO, maar ook voor cliënten die in een eigen huis, thuis bij ouders of elders wonen. De gedragsdeskundige heeft direct cliëntcontact of indirect via ouders/contactpersonen en begeleiders. Altijd met als doel de weerbaarheid van de cliënt te vergroten en hen zo veel als mogelijk zelf te laten kiezen. 

Kennisontwikkeling
Bij ORO vinden we het belangrijk dat dat er veel aandacht wordt besteed aan kennisontwikkeling en kennisoverdracht. Vanuit de vakgroep gedragsdeskundigen doen wij  dit onder meer door:

  • Deelname aan wetenschappelijk onderzoek (o.a. een internationaal onderzoek naar emotionele ontwikkeling, maar ook naar Alzheimer en slaap bij mensen met Down Syndroom).
  • Voorlichting geven, bijvoorbeeld aan gemeenten, scholen of bij andere instellingen.
  • Les geven aan collega’s, stagiaires en begeleiders over een bepaalde specialisatie (bijvoorbeeld ouder worden, seksualiteit of autisme).
  • Consultatie aan andere instellingen binnen de regio of via het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE).

Bekijk hier de vacatures voor Gedragsdeskundige


Annemiek: "Het geluk van onze cliënten"


Maartje: "Bij ORO voel ik me thuis"


 Centraal Bureau, Baroniehof 165, 5709 HL Helmond T 0492 53 00 53