Specialisatie Vaktherapie


Vaktherapie is een verzamelnaam voor een hele serie therapievormen bij ORO. 
Het zijn allemaal therapieën waarbij het ‘praten’ minder belangrijk is. Het gaat hier veel meer om het ‘doen’ en het ‘ervaren’. Leren door te doen en door zelf te ervaren. Er wordt voor jong en oud een passende therapievorm aangeboden, om daarmee bij te dragen aan ontwikkelings-, stabilisatie- en/of acceptatieprocessen. Door gebruikt te maken van beweging, muziek, drama, beeldend materiaal en spel, bieden zij een ervaringsgerichte behandelmethode voor mensen met een verstandelijke beperking, sociaal-emotionele en / of psychische problemen.

Problematieken waar onze vaktherapie mee aan de slag gaan: 
– Sociaal- emotionele problemen
– Pesten en gepest worden
– Zelfbeeldproblemen
– Gedragsproblemen
– Rouwverwerking
– Traumaverwerking
– Omgaan met chronische ziekten
– Omgaan met dementie
– Depressie
– Angststoornissen
– Omgaan met ontwikkelingsstoornissen zoals ASS, ADHD, ADD
– Gezinsproblematiek

Onder vaktherapie verstaan we de volgende therapievormen:

Beeldende therapie
Dramatherapie
Gezins- Creatieve Therapie (GCT)
Klankschaaltherapie
Muziektherapie
Psychomotorische therapie
Spelbegeleiding
Speltherapie

 

Bekijk hier de vacatures voor vaktherapeuten

 

 

Lianne: "We zagen de spanning afnemen"

 

 

Annemiek en Sophie: "Leren door te doen"

 

 Centraal Bureau, Baroniehof 165, 5709 HL Helmond T 0492 53 00 53